PIECZĘĆ PREWENCYJNA


Jeśli chcecie Państwo skłonić swoich kontrahentów do terminowego regulowania wszystkich płatności i nie dopuszczania do powstawania zadłużenia względem Was, możecie zastosować pieczęć prewencyjną. Jest to tani, skuteczny sposób na przekonanie swoich współpracowników do terminowych wpłat. Pieczęć prewencyjna, określana również jako pieczęć windykacyjna, na ogół umieszczana jest na fakturach sprzedaży z odroczoną płatnością. Stanowi ona komunikat, informujący odbiorcę faktury o tym, jakie konsekwencje związane są z opóźnieniami w zapłacie.

Nasza pieczęć windykacyjna będzie komunikować Państwa kontrahentom, że
w przypadku zaistnienia wierzytelności względem Was, dług i konieczność jego odzyskania, zostaną przekazane do KANCELARII PRAWO I WINDYKACJA      

             

PROMOCJA! Pieczęć Prewencyjna dla Przedsiębiorców, którzy zawrą
z Kancelarią umowę w zakresie obsługi windykacyjnej GRATIS.


Pieczęć prewencyjna to jeden z najtańszych sposobów zabezpieczenia terminowości wpłat od kontrahentów. Uiszczenie wymienionej kwoty uprawnia Klienta do korzystania z pieczęci windykacyjnej przez miesiąc, zgodnie z jej przeznaczeniem
i warunkami określonymi w regulaminie.

W okresie obowiązywania umowy pomiędzy naszą firmą a Klientem,
ma on możliwość wykorzystać pieczęć windykacyjną na:

  • Wystawianych  fakturach,
  • Wystawianych notach odsetkowych,
  • Dokumentach stanowiących wezwanie do zapłaty wymaganych wierzytelności,
  • Dokumentach potwierdzających wierzytelności.