SPRZEDAŻ/KUPNO WIERZYTELNOŚCI


Niektóre wierzytelności mogą zostać zakupione.
Jeżeli wierzyciel potrzebuje szybko gotówki i kancelaria poleci zakup jego wierzytelności firma INVEST INKASO Sp. z o.o. zakupi przedmiotowe wierzytelności za gotówkę (pewność zapłaty, w umowach cesji przez inne firmy często stosowana forma zapłaty przelew, który nigdy nie następuje)

Warunek zakupu- prowadzone postępowanie windykacyjne przez Kancelarię (w trakcie którego weryfikowane są wierzytelności)

WIERZYTELNOŚCI PO BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI RÓWNIEŻ MOGĄ BYĆ ZAKUPIONE