CENNIK USŁUG

  Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo z Klientem i zależy od nakładu pracy przy realizacji zlecenia oraz stopnia skomplikowania sprawy. Nasze wynagrodzenie, w każdej sprawie, jest ustalane indywidualnie z Klientem.

Stosujemy następujące modele rozliczeń:

stawki godzinowe
wysokość wynagrodzenia Kancelarii uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin oraz wysokości stawki godzinowej ustalonej indywidualnie z Klientem,

wynagrodzenie ryczałtowe
stałe wynagrodzenie miesięczne

wynagrodzenie za wynik sprawy
- wynagrodzenie w sprawach windykacyjnych

wynagrodzenie prowizyjne
- pobierana po skutku po odzyskaniu należności, po otrzymaniu odszkodowania w zależności od trudności przedmiotowej sprawy.

Rozliczenie wynagrodzenia Kancelarii dokonywane jest na podstawie faktur VAT. Precyzyjne kwoty wynagrodzenia Kancelarii np. w formie ryczałtu możemy ustalić po zapoznaniu się ze skalą prowadzonej przez Państwa działalności, jak również oczekiwań, co do zakresu oczekiwanej obsługi prawnej.

Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za tzw. poradę negatywną, czyli w wypadku, gdy okaże się, że w sprawie nic się nie da zdziałać.

Zapraszamy
Na Bezpłatne Konsultacje
 

 Kancelaria stosuje następujące modele współpracy dostosowane do potrzeb Klienta, uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności oraz struktur w jakich działa:
1. współpraca doraźna
 – polegająca na indywidualnym zleceniu Klienta obejmujący, przygotowanie ekspertyzy,  opinii bądź informacji prawnej w konkretnej sprawie, udział w negocjacjach, itp.;
2. współpraca stała
 – polegająca na stałym kontakcie z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu i telefonu, a ponadto w miarę potrzeb obejmuje również konsultacje w siedzibie Klienta lub w siedzibie Kancelarii;
3. zlecenia jednorazowe prowadzenia sprawy
 –polegające na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy przed sądem bądź organem egzekucyjnym lub administracji państwowej.
4. współpraca na warunkach indywidualnych
 -polegająca na wspólnym wypracowywanym z Klientem modelu współpracy uwzględniającym potrzeby i oczekiwania Klienta.