O KANCELARII

Naszą Kancelarię cechują:

1. Wysoki poziom świadczonych usług
Sprawę od początku do końca prowadzi radca prawny i wykwalifikowani pracownicy, pod jego nadzorem.

2. Profesjonalizm
Sprawnie i bez zbędnej zwłoki wysyłamy czytelne i jasne wezwania do zapłaty. Są one opracowywane przez profesjonalistów i tym skuteczniejsze, że dłużnik ma świadomość że w sprawie działa już radca prawny.

3. Jasny system rozliczeń
Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat na pełnomocnika procesowego w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.

4. Zasady etyczne
Respektujemy Zasady Etyki Radcy Prawnego, które stanowią, że zabronione jest przyjmowanie zleceń przeciwko własnym klientom. Gwarantujemy, że nie przyjmiemy żadnego zlecenia przeciwko własnemu klientowi.

5. Poufność
Wszyscy pracownicy zachowują w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Radca Prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.