PROFESJONALNA WINDYKACJA DŁUGÓW


  Kancelaria zapewnia profesjonalną windykację wszelkiego typu należności poprzedzoną oceną wypłacalności dłużnika (wywiad gospodarczy). Przeprowadzamy postępowanie w celu odnalezienia majątku dłużnika. Prowadzimy mediacje. W przypadku ich bezskuteczności nie czekamy, komornicy zabezpieczają i egzekwują należność. Komornicy wykonują nasze precyzyjne wnioski odnośnie majątku dłużnika skutecznie, w krótkim czasie.

BEZ OPŁATY WSTĘPNEJ

 

Skuteczność Kancelarii około 90% prowadzonych spraw.

Bezpłatne Konsultacje

Postępowanie windykacyjne składa się :


  • postępowanie przedsądowe
  • postępowanie sądowe
  • postępowanie egzekucyjne

› Dłużnik nie spłaca należności ?

› Komornik prowadzi postępowanie ale nie może odnaleźć majątku ?

› Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na brak majątku ?

› Komornik prowadzi postępowanie w sprawie alimentacyjnej ale nie może wyegzekwować należności ?

› Dłużnik zmarł a komornik zawiesił postępowanie ?


Jeżeli będzie konieczność:

przeprowadzimy wyjawienie majątku dłużnika

  • skargę pauliańską
  • zabezpieczenie roszczeń
  • przeprowadzimy postępowanie w celu odnalezienia majątku dłużnika

 Pieczęć Prewencyjna

Jeśli chcecie Państwo skłonić swoich kontrahentów do terminowego regulowania wszystkich płatności i nie dopuszczania do powstawania zadłużenia względem Was, możecie zastosować pieczęć prewencyjną. Jest to tani, skuteczny sposób na przekonanie swoich współpracowników do terminowych wpłat. Pieczęć prewencyjna, określana również jako pieczęć windykacyjna, na ogół umieszczana jest na fakturach sprzedaży z odroczoną płatnością. Stanowi ona komunikat, informujący odbiorcę faktury o tym, jakie konsekwencje związane są z opóźnieniami w zapłacie.

Nasza pieczęć windykacyjna będzie komunikować Państwa kontrahentom, że
w przypadku zaistnienia wierzytelności względem Was, dług i konieczność jego odzyskania, zostaną przekazane do KANCELARII PRAWO I WINDYKACJA      

             

PROMOCJA! Pieczęć Prewencyjna dla Przedsiębiorców, którzy zawrą
z Kancelarią umowę w zakresie obsługi windykacyjnej GRATIS.


Pieczęć prewencyjna to jeden z najtańszych sposobów zabezpieczenia terminowości wpłat od kontrahentów. Uiszczenie wymienionej kwoty uprawnia Klienta do korzystania z pieczęci windykacyjnej przez miesiąc, zgodnie z jej przeznaczeniem
i warunkami określonymi w regulaminie.

W okresie obowiązywania umowy pomiędzy naszą firmą a Klientem,
ma on możliwość wykorzystać pieczęć windykacyjną na:

  • Wystawianych  fakturach
  • Wystawianych notach odsetkowych
  • Dokumentach stanowiących wezwanie do zapłaty wymaganych wierzytelności
  • Dokumentach potwierdzających wierzytelnościNaszą Kancelarię cechują:

1. Wysoki poziom świadczonych usług
Sprawę od początku do końca prowadzi radca prawny i wykwalifikowani pracownicy, pod jego nadzorem.

2. Profesjonalizm
Sprawnie i bez zbędnej zwłoki wysyłamy czytelne i jasne wezwania do zapłaty. Są one opracowywane przez profesjonalistów i tym skuteczniejsze, że dłużnik ma świadomość że w sprawie działa już radca prawny.

3. Jasny system rozliczeń
Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat na pełnomocnika procesowego w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.

4. Zasady etyczne
Respektujemy Zasady Etyki Radcy Prawnego, które stanowią, że zabronione jest przyjmowanie zleceń przeciwko własnym klientom. Gwarantujemy, że nie przyjmiemy żadnego zlecenia przeciwko własnemu klientowi.

5. Poufność
Wszyscy pracownicy zachowują w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Radca Prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
Powyższe czynności nie wyczerpują szeregu innych, które możemy wykorzystać.

WYNAGRODZENIE ZA OBSŁUGĘ OPARTE JEST O WARTOŚĆ PROWIZYJNĄ POBIERANĄ W MOMENCIE ODZYSKANIA NALEŻNOŚCI