CENTRUM DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ

Staramy się zrobić wszystko by kwota odszkodowania stanowiła pełną rekompensatę krzywd i szkód, których doznała osoba korzystająca z naszych usług.

  Wynagrodzenie Kancelarii, co do zasady stanowi określony w umowie procent wartości odzyskanego odszkodowania ponad kwotę, którą zaproponował ubezpieczyciel zanim klient zwrócił się do nas o pomoc prawną - a więc wynagradzani jesteśmy tylko i wyłącznie za naszą pracę. Mamy przejrzyste zasady.

Zapraszamy więc do kontaktu z nami zarówno drogą telefoniczną, mailową, jak i poprzez osobistą wizytę w siedzibie Kancelarii.

  W sprawach odszkodowawczych, a także w innych sytuacjach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może ustalane jest na podstawie umowy przewidującej honorarium składające się z dwóch części:
- wynagrodzenia zasadniczego od 500 do 1000 zł
- tzw. premii za sukces: od 10 do 30% kwoty wyegzekwowanego roszczenia od potencjalnego dłużnika (ubezpieczyciel, gmina, skarb państwa i in.)