Jeżeli nasza Kancelaria nie prowadzi wobec Pani/Pana postępowania windykacyjnego zapraszamy do skorzystania z Centrum Ochrony Dłużnika.

Centrum Ochrony Dłużnika

Upadłość Konsumencka


    Kancelaria oferuje usługi również dla osób które chcą ogłosić upadłość. Dla naszych klientów:
› Przygotowujemy wnioski o upadłość konsumencką
› Reprezentujemy upadłych w postępowaniach upadłościowych


Reprezentacja Dłużnika


› W POSTĘPOWANIU PRZEDSĄDOWYM:
Otrzymałeś wezwanie do zapłaty? Napiszemy do wierzyciela odpowiedź na wezwanie, będziemy prowadzić z wierzycielem mediacje by zmniejszyć zadłużenie i doprowadzić do ugody.

› W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM:
Reprezentujemy dłużnika w postępowaniach sądowych w każdej instancji
- wniesiemy sprzeciw od nakazu zapłaty
-zarzuty do nakazu zapłaty 

-wniosek o przywrócenie terminu na każdym etapie, także na etapie postępowania egzekucyjnego

› W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM:
Możemy złożyć:
-powództwo przeciwegzekucyjne
-zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności
-zaskarżyć opis i oszacowanie nieruchomości
-zaskarżyć postanowienie o kosztach egzekucyjnych

-wnioski o przywrócenie terminu

Powyższe czynności nie wyczerpują szeregu innych, które możemy wykorzystać.

Oddłużanie


  Kancelaria podejmie się mediacji by zmniejszyć zadłużenie i doprowadzić do podpisania ugody z wierzycielem, aby warunki spłaty umożliwiały wyjście z długów. Jedną z możliwości jest również wyczyszczenie rejestrów.
Proces oddłużania, którego podejmuje się Kancelaria trwa 4 miesięcy w tym czasie:
› wystąpimy pisemnie do wierzycieli z wnioskami o zawarcie ugody

› przeprowadzimy mediacje w celu ustalenia korzystnych warunków spłaty

› ocenimy i przygotujemy razem z wierzycielem treść ugody